Campagnes

Soms is de afstand tussen de werkelijke situatie en de gewenste situatie enorm. Dit komt onder andere door de samenstelling van de buurt, de afstand tussen bestuur en bewoners of gewoon omdat er lange tijd onvoldoende geïnvesteerd kon worden. Wanneer die situatie zich voordoet kan je niet volstaan met een bijeenkomst in de avond of een workshop. Op dat soort momenten heb je een langere periode de tijd nodig om je gestelde doel te behalen.

Hiervoor hebben we met Veiligerleven speciale campagnes ontworpen en uitgevoerd. Deze campagnes zijn specifiek ontworpen voor de opdrachtgever en hierbij gaan we altijd uit van de volgende basisvragen;

  • Wat is het doel?
  • Wie is de doelgroep?
  • Wat motiveert hen?
  • Wat verbindt hen?
  • Wat is hun kracht?
  • Op welke wijze consumeren zij informatie?
  • Welke methodieken gaan we inzetten?