Hoe werken wij?

Oriënterend gesprek

Ondanks dat wij reeds in het bezit zijn van een aantal producten die hun waarde reeds bewezen hebben werken wij vraaggericht. In de eerste aanleg geven wij bij een oriënterend gesprek aan welke producten wij reeds ontwikkeld hebben bekijken we waar er behoefte aan is. In hetzelfde gesprek geven wij aan in hoeverre het bestaande product middels ons maatwerktraject aangepast dient te worden of dat er een compleet nieuw product wordt aangeboden.

Analyse

Afhankelijk van de vraag kan het zo zijn dat wij ter plaatse een eigen onderzoek doen om u als klant van een goed en onderbouwd advies te kunnen voorzien. Ook spreken wij vooraf vaak met betrokken stakeholders om een probleem van verschillende kanten te belichten.

Concept Plan van Aanpak

Vervolgens bieden wij in een tweede gesprek u, middels een plan van aanpak, het product aan. Dit kan bijvoorbeeld één van de roadshows, de Veiligerleven krant, workshops of een combinatie van dit alles zijn.

Definitieve Plan van Aanpak

Nadat wij met elkaar overeengekomen zijn dat het door ons geleverde product wordt afgenomen wordt de tijdslijn, communicatie en de potentiële stakeholders besproken. Bij het bepalen van de tijdslijn nemen wij de periode van uitvoering als uitgangspunt.

Stakeholders

Afhankelijk van de reeds bestaande contacten en de analyse kunnen wij een onderzoek doen naar de belangrijkste stakeholders en hen benaderen. Dit zal in de analyse reeds besproken zijn.

 Voorbereiding

In deze fase gaan wij als Veiligerleven (logo) daadwerkelijk voor u aan de slag. Wij leggen contacten, informeren betrokkenen, bekijken locatie(s), vragen de vergunning aan, maken het communicatieplan, ontwerpen flyers etc. Als vanzelfsprekend komen in deze periode nog twee contactmomenten om met elkaar de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen door te nemen.

Realisatie

Uiteindelijk leidt al het voorafgaande tot de realisatie van het project en de uitvoering van hetgeen we met elkaar afgesproken hebben. U zult ervaren dat u als het ware op uw eigen feest komt, omdat we alles van te voren geregeld hebben en uit handen hebben genomen. U kunt zich in de die periode richten op hetgeen belangrijk is, namelijk de doelgroep waarvoor we het doen.

Evaluatie

Wij houden onze producten constant tegen het licht en verbeteren. Hierdoor zijn de producten vaak nooit helemaal hetzelfde. Dit kan alleen wanneer er vooraf, tijdens en erna een gedegen evaluatie plaatsvindt. Van deze evaluatiemomenten en realisatie leveren wij productinformatie waar u over mag beschikken.