Roadshows

Daar zijn waar het ertoe doet! Dat kan betekenen dat we soms letterlijk in de voortuin van de bewoners staan om te laten merken dat we zo dicht mogelijk bij de burger komen!

De roadshow is een evenement waarbij het woord Veiliger een belangrijk gegeven is. Het is een roadshow omdat we hem meerdere malen, onder verschillende thema’s in diverse gemeenten opvoeren en omdat wij naar de mensen toegaan. We kunnen hem overal organiseren en vaak staan we in de “voortuin” van onze doelgroep. Het kent een laagdrempelig karakter en de bezoekers worden als gast ontvangen om hen vervolgens een breed palet aan veiligheidsvraagstukken aan te bieden.

De roadshow is een voorbeeld van een co-creatie in uitvoering waarbij op een positieve manier gewerkt wordt aan het veiligheidsthema. Wij, alle partners, laten de bezoekers zien dat we zorg voor hen hebben en pakken onze verantwoordelijkheid. Niet alleen wanneer het escaleert maar juist in die fase waarin je kunt voorkomen dat het escaleert. Immers zoals een oud spreekwoord zegt; “Voorkomen is beter dan genezen!”