Visie, Missie & Uitgangspunten

Het is van belang om een duidelijke richting te hebben waar je voorstaat. Hiertoe hebben wij de volgende visie, missie en uitgangspunten.

Visie

Veiligerleven streeft er naar om middels campagnes mensen bewust te maken van hun eigen rol in het leefbaar en veiliger maken van hun woonomgeving.

Missie

“Mensen bewust veiliger te laten leven!”

Uitgangspunten

* Veiligheid begint bij u zelf!

* Samen werken we aan veiligheid!

* Ervaren is veranderen!